در صورتیکه برای ورود به چت روم از شما رمز خواست به آخر اسم خود عدد اضافه کنید مثال : مسلم 27
پیام مدیریت : به جلبک چت , چت جلبک , چت روم خوش آمدید